Kemikalier

Lyssna

Försäljning och privat bruk av särskilt farliga kemiska produkter kräver tillstånd. Tillståndet ska sökas hos länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs. Det gäller i regel i fem år. Den som säljer tillståndspliktiga produkter ska föra anteckningar om datum för försäljningen, produktens namn och volym, vem som köpt produkten och dennes adress samt om köparen är yrkesmässig eller privat. Se vidare information på KEMIs hemsida.