Djur

Lyssna

Länsstyrelsen tog över kommunernas ansvar för att kontrollera djurskydd från och med 1 januari 2009. För Ystad-Österlenregionens del är det Länsstyrelsen i Skåne län med den nya djurskydds-organisationen i Kristianstad som har ansvaret. Om du misstänker att djur far illa, kontakta länsstyrelsen. Om du vill kan du göra en anmälan anonymt. Om det är akut och du inte kan nå länsstyrelsen, kontakta polisen på telefonnummer 114 14.

Läs mer på länsstyrelsens hemsida om djurskydd

Miljöförbundet ansvarar för miljö- och hälsoskyddstillsynen när det rör störningar från djur, exempelvis i form av ljud och lukt.

Läs mer på miljöförbundets sida angående djur

Råkor

I vår närmiljö är råkor, liksom koltrastar, gråsparvar, talgoxar, svalor, fladdermöss, grodor och igelkottar, ett naturligt inslag. 
Råkan är en kråkfågel som häckar i stora grupper, kolonier. Skogsdungar och parker är omtyckta häckningsplatser. Varje morgon och kväll i samband med solens upp- och nedgång är aktiviteten i häckningsmiljöerna ofta intensiv.

Råkornas aktiviteter kan verka störande för vissa personer. Under tiden 1 mars till den 31 juli är råkan fredad.
Skyddsjakt på årsungar får bedrivas under perioden 10 maj till 10 juni.
För att skyddsjakt ska få bedrivas ska Miljöförbundet gjort bedömningen att råkorna är en olägenhet för människors hälsa.

”Råkan är något av det mest skånska som går att finna. Sedan länge är den förknippad med skånsk landsbygd, odlade fält och skånska gårdar. I samband med biocid-skandalen på 50- och 60-talen, minskade antalet råkor högst väsentligt och de försvann också från många områden. Idag har råkorna återhämtat sig och trivs åter förträffligt i det skånska landskapet. Råkan är lätt att umgås med! Den drar sig nämligen till oss, och häckar numera i trädsamlingar mitt inne i flertalet skånska tätorter. De tätorter som ligger i slättbygden vill säga. Skog är nämligen inget för råkan.
Förvisso älskar inte alla skåningar råkorna – dess läte och det faktum att de häckar i kolonier, ibland om hundratals par, irriterar en del. Men ger man sig tid att studera dem finner man ett högst charmigt väsen, och en skåning förutan vilken Skåne inte vore sig likt”. (Skånes Ornitologiska Förening)