Bygglov, tillstånd och fastighetsfrågor

Lyssna

Bygglov, tillstånd och fastighetsfrågor

Grundregeln är att det krävs bygglov för att bygg nytt, bygga till eller ändra en byggnad. Det finns också flera undantag från bygglovsplikten.

I menyn Genvägar nedan kan du hitta information om bland annat bygglov, marklov, förhandsbesked och andra fastighetsfrågor.

Kontakta gärna oss på bygglovsenheten om du har frågor eller funderingar! Vi har telefontid 10-12 varje dag och tar även emot "drop-in"-besök på samma tid.

Tomelilla kommun
0417-180 00

Du når oss alltid på e-postadressen bygg@tomelilla.se

Övriga kontakter för Bygg


Nyheter

Den 1 juli 2018 kom nya regler om när du får börja använda ditt bygglov

Du får nu börja bygga efter ditt bygglov fyra veckor efter att byggnadsnämnden har kungjort beslutet även om beslutet har överklagats.

Den 1 augusti 2018 kom nya ändringar om solcellsanläggningar och solfångare

Du behöver inte längre söka bygglov för att montera solcellspaneler och solfångare som följer byggnadens form. Undantaget gäller inte om ditt hus finns med i kulturmiljöprogrammet, ligger inom område där försvaret har riksintressen eller om kommunen har bestämt att bygglov krävs i området. Läs mer här.


Genvägar

Startsida - bygglov, tillstånd och fastighetsfrågor
Så ansöker du - före, under och efter
     Förbered dig
     Så ansöker du
     Efter att du sökt
Bygglov
Anmälan
Undantag
Rivningslov och -anmälan
Marklov
Förhandsbesked
Överklaga ett beslut
Olovligt byggande
Strandskydd
Kulturmiljö
Fastighetsfrågor och arkiv 
    

Kontakta oss

Tomelilla kommun
0417-180 00
bygg@remove-this.tomelilla.se

Övriga kontakter för Bygg