Brandskydd, sotning

Lyssna

Funktionsbaserade byggregler har medfört större flexibilitet i byggandet. Detta innebär även att nivån på brandskyddet uppvisar stora variationer. Kvalitén på brandskyddet beror bla av val av dimensioneringsmetod, kompetens hos brandsakkunnig och byggherre men det beror även av hur ärendet handläggs inom respektive kommun.

Läs mer om brandskydd på Boverkets hemsida

Mer in formation angående sotning och brandskydd

För mer information ang sotning, brandskydd med mera se SÖRF´s hemsida

Direkt till SÖRF´s sida om sotning

 

 

Elda utomhus

Hos Ystad-Österlenregionens miljöförbund hittar du mer information om att elda trädgårdsavfall och vedeldning med mera.

Läs mer om att elda