Avfall och återvinning

Lyssna

Vem sköter avfallshanteringen?

När det gäller utebliven sophämtning eller frågor om ditt avfalls-abonnemang inom Tomelilla kommun är det direkt till ÖKRAB du ska vända dig.

ÖKRAB (Österlens Kommunala Renhållnings AB) är Simrishamns och Tomelilla kommuners gemensamma bolag, med uppgift att samordna avfallshanteringen i dessa kommuner. ÖKRAB är numera del av Sysav (Sydvästra Skånes avfallsaktiebolag).
ÖKRAB har sitt kontor på Måsalycke avfallsanläggning två km söder om S:t Olof. Bolaget ansvarar för samordning, debitering och administration av hushållens avfalls- och återvinningsfrågor inom Simrishamns och Tomelilla kommuner.

När är det sophämtning?

Se här när ditt avfall hämtas.

Avgifter, regler och abonnemang

Avgiften för bl a sophämtning, slamtömning och latrinhämtning i Simrishamns och Tomelilla kommuner finns reglerat i renhållningstaxan.
Taxan finner du här på ÖKRABS hemsida

NamnE-tjänstBlankett
Anmälan utebliven tömninge-tjänst via Ökrab
Beställning av slamtömninge-tjänst via Ökrab
Beställning/ändring av sopabonnemange-tjänst via Ökrab
Beställning/ändring av grönavfallsabonnemange-tjänst via Ökrab
Beställning hämtning av vitvarore-tjänst via Ökrab
Meddela adressändring (räkningsadress)e-tjänst via Ökrab
Anmälan fastighetsförsäljninge-tjänst via Ökrab

Det finns olika typer av avfall, till exempel hushållsavfall, trädgårds-avfall, grovavfall och farligt avfall. Har du tänkt på att nästan allting förr eller senare blir sopor?

Om du lägger allt på rätt ställe kan det mesta faktiskt komma till nytta igen. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att sortera och slänga vårt avfall på rätt sätt så att påverkan på miljön blir så liten som möjligt.
När vi sorterar vårt avfall och lämnar det till av återvinning av olika slag minskar vi vår miljöpåverkan och bidrar till att både vi själva och kommande generationer kan leva i en bättre miljö.
 Idag handlar nästan all avfallshantering om att ta tillvara resurser. Upp emot 90% av allt avfall kommer till nytta igen och siffran ökar hela tiden tack vare ett nytt tankesätt, medborgarnas engagemang och nya tekniker. Du kan vara säker på att det som du lämnar till återvinning verkligen kommer till nytta igen!

Kontakt

ÖKRAB
Måsalycke avfallsanläggning
277 45  S:t Olof

0414-285 70
kundservice@remove-this.okrab.se
www.okrab.se 

Återvinningscentraler

Öppettider, vägbeskrivning m.m.

Tomelilla återvinningscentral
Måsalycke återvinningscentral

Sopsortering

Sorteringsguide för privatpersoner