Aktuella projekt inom samhällsbyggnad

Lyssna

Bredband

Bredbandskommunikation i form av fibernät är under utbyggnad i kommunen.
Den första etappen av fibernätet påbörjas i juni 2014 och omfattar cirka 150 hushåll på landsbygden. Ett avtal har tecknats mellan kommunen och Teleservice Bredband om utbyggnaden av fibernät i Tomelilla kommuns tätorter. För hushållen i tätorterna innebär det att de fastighetsägare som så önskar kommer att få fiberanslutning via Teleservice. Kommunen och Teleservice kommer inom kort, i september, att gå ut med information till hushållen om villkoren och samtidigt ta upp intresseförfrågningar.

Läs mer om hur du kan får snabb fiber.