Aktuella projekt inom samhällsbyggnad

Lyssna

Bredband

Bredbandskommunikation i form av fibernät är under utbyggnad i kommunen.
Den första etappen av fibernätet påbörjas i juni 2014 och omfattar cirka 150 hushåll på landsbygden. Ett avtal har tecknats mellan kommunen och Teleservice Bredband om utbyggnaden av fibernät i Tomelilla kommuns tätorter. För hushållen i tätorterna innebär det att de fastighetsägare som så önskar kommer att få fiberanslutning via Teleservice. Kommunen och Teleservice kommer inom kort, i september, att gå ut med information till hushållen om villkoren och samtidigt ta upp intresseförfrågningar.

Läs mer om hur du kan får snabb fiber.

Byggprojekt

Det händer mycket på byggfronten i kommunen nu.
Till våren år 2016 kommer Tomelillas invånare återigen att kunna simma i badhuset som nu totalrenoveras och utökas med flera bassänger.

Angerts brunna verkstadsbyggnad ska rivas för att ge plats för nybyggen och sex skolor plus ett äldreboende i kommunen byggs om.

Läs mer om kommunens ombyggnader.

Natur och miljö

Välabäcken i centrala Tomelilla får ny, spännande utformning i och med att kommunen till nästa år skapar två naturreservat .
Löp- och gångslingor med varierade längder kommer att anläggas och olika naturtyper utformas.

I fyra åar som direkt, eller indirekt, avvattnar kommunen ska vattenkvalitén förbättras. Hur det ska göras kommer nu att utredas.

Läs mer om Lona – och Lovaprojekten

Vatten och avlopp

Att hushållen i kommunen har fungerande vatten och avlopp är en förutsättning för att samhället ska fungera. Arbetet med att underhålla, förbättra och bygga ut Va-nätet pågår ständigt.

Läs mer om  vad som görs och planeras just nu!

Översiktsplan

Sedan 2012 pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. Den beräknas vara klar tidigast i slutet av år 2015. Översiktsplanen, som beskriver hur mark och vatten i kommunen ska användas, ligger till grund för de detaljplaner som beslutas (för närvarande finns 150 detaljplaner i kommunen). Detaljplanerna är bindande för hur mark, vatten och byggnation i ett geografiskt avgränsat område ska utformas. Den översiktsplan som gäller nu togs fram år 2002.

Läs mer om arbetet med ny översiktsplan.

Lekplatser

En inventering av kommunens alla lekplatser pågår. Den ska vara klar i slutet av år 2014. Har du åsikter om lekplatsers skick, eller placeringen av lekplatser, hör gärna av dig till håkan.berggren@remove-this.tomelilla.se. Kommunen har totalt 19 lekplatser. Beslut om upprustning, eventuella nedläggningar eller nybyggnationer av lekplatser kommer att tas under våren år 2015. Tidigast ett år senare kan ombyggnaden av lekplatser börja. På skolornas lekplatser görs dock förbättringar och nyinköp under år 2014.