Bygga, bo & miljö

Lyssna

Här hittar du information om hur du söker bostad, ansöker om tomtmark, vad som gäller när du vill bygga och hur du kan leva och bo miljövänligt.

Kontakta oss

Tomelilla kommun
0417-180 00
kommun@remove-this.tomelilla.se

Felanmälan vatten och avlopp

Vardagar, dagtid:
0417-182 96      

Övrig tid: 
040-676 90 85     

Miljöförbundet

Miljö-, hälso-, och livsmedelstillsyn hanteras av Ystad-Österlensregionens miljöförbund.

Gladanleden 2C
273 35 Tomelilla
Telefon: 0417-57 35 00
e-post:exp@ystadosterlenmiljo.se 

www.ystadosterlenmiljo.se