Bygga, bo & miljö

Kontakta oss

Tomelilla kommun
0417-180 00
kommun@remove-this.tomelilla.se

Felanmälan vatten och avlopp

Vardagar, dagtid:
0417-182 96      

Övrig tid: 
040-676 90 85     

Miljöförbundet

Miljö-, hälso-, och livsmedelstillsyn hanteras av Ystad-Österlensregionens miljöförbund.

Gladanleden 2C
273 35 Tomelilla
Telefon: 0417-57 35 00
e-post:exp@ystadosterlenmiljo.se 

www.ystadosterlenmiljo.se