I förskolan får ditt barn en bra start i livet. Här ska det vara både roligt, tryggt och lärorikt. Förskolans miljö ska både utmana och locka till såväl lek som lärande.

Läs mer om förskolan

I Tomelilla kommun finns det sex kommunala förskolor. Det finns även fristånde omsorg på flera platser i kommunen.

Här finns riktlinjer för vad som gäller vid barns vistelse på förskola, öppen förskola, pedagogisk omsorg samt omsorg på obekväm arbetstid.

Nattviolen erbjuder dig som arbetar på obekväma arbetstider pedagogisk omsorg till barn upp till tretton år. Vi finns i centrala Tomelilla och delar lokaler med Ängens förskola.

Du kan ansöka om förskoleplats eller plats i pedagogisk omsorg tidigast sex och senast tre månader innan du önskar plats till ditt barn.

Avgiften beräknas i procent av hushållets sammanlagda bruttoinkomst, det vill säga hushållets sammanlagda inkomst före skatt per månad.