Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring med Svedea. Försäkringen gäller för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Tomelilla kommuns verksamhetsområde. Försäkringen gäller dock inte vid sjukdom. I försäkringsbeskedet, som du kan ladda ner här nedan, hittar du mer information om vilka grupper som omfattas av försäkringen.

Åtgärder vid skada

  • Sök läkare eller tandläkare.
  • Anmäl skadan till Svedea, telefon: 0771-160 199.
  • Kom ihåg att spara alla originalkvitton.
  • Tänk på att alla taxiresor till/från skola ska vara föreskrivna av läkare samt godkända och prövade av Svedea innan resan påbörjas.