I Tomelilla finns det grundsärskola på Byavångsskolan (årskurs 1-6) och på Kastanjeskolan (årskurs 7-10).

För barn med intellektuell funktionsnedsättning finns grundsärskolan som ett alternativ till grundskolan. Grundsärskolan är en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och, så långt det är möjligt, motsvarar den som ges i grundskolan.

Träningsskola

Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i olika ämnen.

Istället för enskilda ämnen rymmer träningsskolans kursplan de fem ämnesområdena estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Barn som är i behov av träningsskola får detta i Ystads kommun.

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är en skolform för dig som har rätt till gymnasiesärskola, har gått i grundsärskola, träningsskola eller varit integrerad i grundskolan.

Här får du en praktisk och individuellt utformad utbildning i fyra år. Undervisningsgrupperna är små och vid behov får du hjälp av en assistent. Inom gymnasiesärskolan finns såväl nationella och individuella program, det vill säga yrkesträning och verksamhetsträning.