För barn mellan 6 och 13 år finns fritidshem där de kan vistas under den skolfria tiden samt under lovdagar

Fritidshemmet har en dubbel uppgift. Fritidshemmet ska dels bidra till goda uppväxtvillkor genom att stödja och stimulera elevers utveckling och lärande och dels möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete.

Kommunerna är skyldiga att erbjuda fritidshem till skolbarn till och med 13 år vars föräldrar förvärvsarbetar, studerar eller om eleven har ett eget behov p.g.a. familjens situation i övrigt.

Avgiften beräknas i procent av hushållets sammanlagda bruttoinkomst, det vill säga hushållets sammanlagda inkomst före skatt per månad. Som hushåll avses både ensamstående och makar samt sammanboende som är folkbokförda på samma adress. 
Högsta avgiftsgrundande inkomst är 50 340 kr/månad och hushåll.

Avgiften betalas 12 månader om året. Samma avgift gäller oavsett barnens vistelsetid

Fritidshem

Antal barn Avgift Maxtaxa per månad
1 2 % av hushållets avgiftsgrundande inkomst Högst 1 007 kr
2 1 % av hushållets avgiftsgrundande inkomst Högst 503 kr
3 1 % av hushållets avgiftsgrundande inkomst Högst 503 kr
4 eller fler Ingen avgift  

Maxtaxa

Kommunen använder systemet med maxtaxa, vilket innebär att ett tak sätts för hur hög avgiften får bli för olika familjer. Antalet barn i hushållet som är inskrivna i barnomsorg påverkar avgiftens storlek. Om hushållet har en bruttoinkomst på 50 340 kr per månad gäller högsta avgiften.  

I dokumentet nedan kan du läsa mer om avgifter och regler för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg.

Fritidshem i kommunen

På Byavångsskolan finns tre avdelningar på fritidshemmet, ett för förskoleklassen, ett för årskurs 1-2 samt ett för årskurs 3-6 samt grundsärskolan.

Storfritids

Vår verksamhet finns högst upp i det röda huset. Hos oss går elever från årskurs 3-6 samt eleverna från grundsärskolan. Vi har öppet alla vardagar mellan 07.00-16.30.

Lillfritids

Årskurs 1 och åk 2 har ett gemensamt fritidshem. Verksamheten är delad klassvis, men vi samarbetar årskurserna emellan.

Stor vikt läggs vid social träning och kompisrelationer och vi ser gärna att barnen umgås över åldersgränserna. En gång i månaden har vi fritidsråd där eleverna får komma med tankar och ideér om hur de tycker att deras fritids ska vara.

Förskoleklassens fritidshem

Förskoleklassens fritidshem har vår verksamhet högst upp på ena sidan i det röda huset. Vi arbetar aktivt med att lära känna varandra samt arbeta med värdegrundsfrågor. Vi strävar efter att vara ute varje dag. Eleverna kan välja mellan olika aktiviteter som t.ex. pyssla i vår ateljé , rörelselekar m.m.

Kontakta oss

Storfritids
storfritids.bya@edu.tomelilla.se
0709-958460

Lillfritids 1-2
fritids1-2.bya@edu.tomelilla.se
0709-958232 

Vi har tre fritidshemsavdelningar: Linden, Varglyan och Gladan.

Fritidshemmets öppettider är kl: 06.00-18.00. (På loven kan tiderna ändras.)
Öppning och stängning sker på avdelningen Linden.

Frukost serveras till barn som kommer före kl: 07:15 
Kl. 08:00 går barnen till skolan.

Mellanmål

Varglyan kl: 13.45.
Linden kl: 14.00. 
Gladan kl: 14.15 och 14.30.   

Kontakta oss

Varglyans fritidshem
0709958347

Gladans fritidshem
0709958348

Fritidshemmet är integrerat i Brösarps skolas lokaler och har ett kontinuerligt samarbete med skolans och förskolans verksamheter så väl som det lokala biblioteket. Varje dag har vi frivillig läxläsning.

Fritidshemmet inspireras av förskolans I Ur och Skur-pedagogik. Vi använder pedagogiken både inne och ute för att alla våra elever på fritids ska få större förståelse, nyfikenhet och möjlighet att lära sig om djur, natur och miljöVi lägger stor vikt vid samarbete, hänsyn, kultur och respekt för varandra.

Vi förespråkar och planerar så mycket ”året runt”-verksamhet som möjligt. Våra utedagar med utomhusmatlagning, vandringar och utflykter blandar teori och lek och användande av sinnena.

Utematlagning på fritids sker varje vecka så länge inte vädret sätter stopp. Barnen får här en möjlighet att skapa egna kulinariska upplevelser av vad naturen ger.

Fritidshemmets lokaler ligger mitt i skolan och har öppet 6.00-18.00.

På morgonen serveras frukost och på eftermiddagen mellanmål. Under loven serveras även lunch.

Vi har tillgång till både sporthallen och skolans slöjdsalar. Alla elever som vill får hjälp med att göra skolläxan under eftermiddagen.

Vi stödjer barnen med utveckla sin förmåga till samarbete, ansvarstagande, respekt för sig själv och andra. Det gör vi bland annat genom att såväl organisera lek som ge stöd i barnens egna lekar.

Hjärtats fritidshem har sina egna lokaler i en del av Smedstorps skola. Här jobbar fritidspedagoger, förskollärare och resursassistenter. 

Öppettiderna är 06:00-18:00.

Frukost serveras kl. 07:00. När klockan närmar sig 8:20 är det dags att göra sig klar för att gå till skolan. Klockan 13:15 öppnar vi igen. Då samlas alla i köket för en frukt medan vi går igenom dagens schema.

Det är populärt att ta ut cyklar och sparkcyklarna på skolgården. Inne kan man rita, pyssla, leka i dockvrån, bygga och konstruera. I vår verkstad kan man låta sin kreativitet och fantasi flöda. 

Mellanmål serveras i matsalen kl 14:30.

På fredagar packar vi vår utflyktsvagn, lämnar skolan och går ut i naturen.