För barn mellan 6 och 13 år finns fritidshem där de kan vistas under den skolfria tiden samt under lovdagar

Fritidshemmet har en dubbel uppgift. Fritidshemmet ska dels bidra till goda uppväxtvillkor genom att stödja och stimulera elevers utveckling och lärande och dels möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete.

Kommunerna är skyldiga att erbjuda fritidshem till skolbarn till och med 13 år vars föräldrar förvärvsarbetar, studerar eller om eleven har ett eget behov p.g.a. familjens situation i övrigt.

Avgiften beräknas i procent av hushållets sammanlagda bruttoinkomst, det vill säga hushållets sammanlagda inkomst före skatt per månad. Som hushåll avses både ensamstående och makar samt sammanboende som är folkbokförda på samma adress. 
Högsta avgiftsgrundande inkomst är 54 830 kr/månad och hushåll.

Fritidshem

Antal barn Avgift Maxtaxa per månad
1 2 % av hushållets avgiftsgrundande inkomst Högst 1 097 kr
2 1 % av hushållets avgiftsgrundande inkomst Högst 548 kr
3 1 % av hushållets avgiftsgrundande inkomst Högst 548 kr
4 eller fler Ingen avgift  

Fritidshem i kommunen

På Byavångsskolan har fritidshemmet två avdelningar, Safiren och Rubinen.

Safiren

Här går elever från förskoleklassen och årskurs 1.

Rubinen

Fritidshem för årskurs 2 till årskurs 6 samt för våra elever från anpassad Grundskola.

På Byavångsskolans fritidshem jobbar vi med social träning och kompisrelationer. Vi ser gärna och jobbar för att barnen umgås oavsett ålder.

Kontakta oss: 

Safiren
E-post: helafritids.bya@edu.tomelilla.se
Telefon: 0709-95 81 02

Rubinen
E-post: 
helafritids.bya@edu.tomelilla.se
Telefon: 0709-95 84 60

Vi har tre fritidshemsavdelningar: Linden, Varglyan och Gladan.

Fritidshemmets öppettider är kl: 06.00-18.00. (På loven kan tiderna ändras.)
Öppning och stängning sker på avdelningen Linden.

Frukost serveras till barn som kommer före kl: 07:15 
Kl. 08:00 går barnen till skolan.

Mellanmål

Varglyan kl: 13.45.
Linden kl: 14.00. 
Gladan kl: 14.15 och 14.30.   

Kontakta oss

Varglyans fritidshem
0709958347

Gladans fritidshem
0709958348

Fritidshemmet är integrerat i Brösarps skolas lokaler och har ett kontinuerligt samarbete med skolans och förskolans verksamheter så väl som det lokala biblioteket. Varje dag har vi frivillig läxläsning.

Fritidshemmet inspireras av förskolans I Ur och Skur-pedagogik. Vi använder pedagogiken både inne och ute för att alla våra elever på fritids ska få större förståelse, nyfikenhet och möjlighet att lära sig om djur, natur och miljöVi lägger stor vikt vid samarbete, hänsyn, kultur och respekt för varandra.

Vi förespråkar och planerar så mycket ”året runt”-verksamhet som möjligt. Våra utedagar med utomhusmatlagning, vandringar och utflykter blandar teori och lek och användande av sinnena.

Utematlagning på fritids sker varje vecka så länge inte vädret sätter stopp. Barnen får här en möjlighet att skapa egna kulinariska upplevelser av vad naturen ger.

Fritidshemmets lokaler ligger mitt i skolan och har öppet 6.00-18.00.

På morgonen serveras frukost och på eftermiddagen mellanmål. Under loven serveras även lunch.

Vi har tillgång till både sporthallen och skolans slöjdsalar. Alla elever som vill får hjälp med att göra skolläxan under eftermiddagen.

Vi stödjer barnen med utveckla sin förmåga till samarbete, ansvarstagande, respekt för sig själv och andra. Det gör vi bland annat genom att såväl organisera lek som ge stöd i barnens egna lekar.

Telefon: 070-99 58 472

Öppettider, klockan 06:00-18:00
Telefon, 070-99 58 160