För gymnasieelever folkbokförda i Tomelilla kommun.

Alla gymnasieelever, folkbokförda i Tomelilla kommun och ej har inackorderingsbidrag, som har en resväg på minst 6 km mellan bostad och skola är berättigade till resebidrag i form av ett buss- och tågkort, ett så kallat skolkort.

Ansök i god tid för att du ska hinna få kortet hemskickat före terminsstart. Skolkorten skickas hem till adressen där du är folkbokförd i mitten av augusti. 

Observera att:
För att kunna kvittera ut ett skolkort krävs det att elev eller målsman lämnar in en fullständigt ifylld resebidragsansökan i samband med utkvittensen.

Skånetrafiken meddelar att elev berättigad till skolkort får medfölja buss eller tåg till och från skolan under terminens fem första skoldagar utan kort. Observera att fem dagar gäller från varje enskild skolas terminsstart.