För gymnasieelever i Tomelilla kommun

Gymnasieelever i Tomelilla kommun får resebidrag i form av tåg- och busskort för resor med Skånetrafiken.

För att få ett tåg- och busskort ska du:

  • gå på gymnasieskola
  • ha minst 6 km färdväg till skolan i enkel riktning
  • inte samtidigt få inackorderingsbidrag
  • vara folkbokförd i Tomelilla kommun.

Du kan ansöka om tåg- och busskort från Tomelilla kommun till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Du som är över 20 år ansöker via CSN.

Ansök senast den 31 juli

Ansökan behöver göras inför varje nytt läsår. För att få ditt tåg- och busskort till terminsstarten ska du lämna in din ansökan senast den 31 juli.

Nya elever får sitt tåg- och busskort hemskickat före skolstart. Har du ett tåg- och busskort sedan tidigare får du i stället en digital biljett som du laddar ditt kort med.

Ansökningen gör du enkelt via E-tjänsten eller genom att fylla i blanketten Ansökan om resebidrag och skicka in till Tomelilla kommun.

Kortet behåller du under hela skoltiden

Ditt tåg- och busskort används under hela skoltiden. Inför varje läsår laddar du det med en ny digital biljett. Detta gäller även elever i årskurs 1 som byter inriktning.

Om du tappar bort ditt tåg- och busskort

Kortet är personligt och får ej överlåtas. Om du tappar bort ditt tåg- och busskort så anmäler du det till Tomelilla kommun som utfärdar ett nytt kort mot en avgift på 100 kronor. Inför ett nytt läsår anmäler du det enklast via E-tjänsten. Avgiften kan betalas med swish eller kontant i receptionen på kommunhuset.

Kontant tilläggsbidrag

Om du har 6 - 10 kilometer från bostaden till närmsta hållplats kan du ansöka om ett kontant tilläggsbidrag på 100 kronor per månad. Om du bor mer än 10 kilometer från närmsta hållplats kan du ansöka om ett tilläggsbidrag på 200 kronor per månad.

Ersättningen betalas ut för 4 månader på höstterminen och 5 månader på vårterminen. Bidraget betalas ut en gång per termin

Ändrade förhållanden

Om du på grund av ändrade förhållanden inte längre är berättigad till resebidrag ska du lämna tillbaka ditt tåg- och busskort.

Vid terminsstart

Skånetrafiken meddelar att elever som har rätt till tåg- och busskort får resa till och från skolan under terminens fem första skoldagar utan kort. Det är fem dagar från varje enskild skolas terminsstart som räknas.