För gymnasieelever i Tomelilla kommun

Gymnasieelever i Tomelilla kommun får resebidrag i form av tåg- och busskort för resor med Skånetrafiken.

För att få ett tåg- och busskort ska du:

  • gå på gymnasieskola
  • ha minst 6 km färdväg till skolan i enkel riktning
  • inte samtidigt få inackorderingsbidrag
  • vara folkbokförd i Tomelilla kommun.

Du kan ha rätt till tåg- och busskort från Tomelilla kommun till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Du som är över 20 år ansöker via CSN.

Tänk på att busskorten inte gäller lördagar och söndagar.

Så får du ditt tåg- och busskort

Nytt för höstterminen 2022 är att du inte behöver ansöka om tåg- och busskort:

  • Vi kommer innan terminsstart att skicka ut kort till samtliga elever som slutar nian. 
  • För de elever som redan har resekort (de som ska börja i åk två och tre på gymnasiet) kommer vi att aktivera ny biljett på de kort som de redan har.

Kortet behåller du under hela skoltiden

Ditt tåg- och busskort används under hela skoltiden. Inför varje läsår akriveras en ny digital biljett. Detta gäller även elever i årskurs 1 som byter inriktning.

Om du tappar bort ditt tåg- och busskort

Kortet är personligt och får ej överlåtas.

  • Om du tappar bort ditt tåg- och busskort så anmäler du det till Tomelilla direkt som utfärdar ett nytt kort mot en avgift på 100 kronor. Avgiften kan betalas med swish eller kontant i receptionen på kommunhuset. Detta ska göras senast den 31 juli.
  • Elever som avbrutit sina studier under året och därför fått sitt kort spärrat behöver kontakta Tomelilla direkt för att få ett nytt kort om de ska påbörja gymnasiestudier på nytt. Detta ska göras senast 31 juli.

Kontant tilläggsbidrag

Om du har 6 - 10 kilometer från bostaden till närmsta hållplats kan du ansöka om ett kontant tilläggsbidrag på 100 kronor per månad. Om du bor mer än 10 kilometer från närmsta hållplats kan du ansöka om ett tilläggsbidrag på 200 kronor per månad.

Ersättningen betalas ut för 4 månader på höstterminen och 5 månader på vårterminen. Bidraget betalas ut en gång per termin

Ändrade förhållanden

Om du på grund av ändrade förhållanden inte längre är berättigad till resebidrag ska du lämna tillbaka ditt tåg- och busskort.

Vid terminsstart

Skånetrafiken meddelar att elever som har rätt till tåg- och busskort får resa till och från skolan under terminens fem första skoldagar utan kort. Det är fem dagar från varje enskild skolas terminsstart som räknas.