Från och med 1 juli 2020 hanteras serveringstillstånd och tillsyn enligt Alkohollagen av en gemensam alkoholenhet som organiseras av Ystad- Österlenregionens miljöförbund. 

Du som söker serveringstillstånd ska skicka ansökningshandlingarna till Ystad-Österlenregionens miljöförbund där ditt ärende kommer att handläggas.