Serveringstillstånd och tillsyn enligt Alkohollagen i Tomelilla, sköts av en gemensam alkoholenhet som organiseras av Ystad- Österlenregionens miljöförbund. 

Du som söker serveringstillstånd ska skicka ansökningshandlingarna till Ystad-Österlenregionens miljöförbund där ditt ärende kommer att handläggas.