Bakom förstudie 55ºN står Tomelilla kommun och Kåseholm. 

Tidigt 2020 lämnade vi in en ansökan om förstudiemedel till Tillväxtverket som hanterar EU-stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). I slutet av januari 2020 fick vi det positiva beskedet att vår ansökan beviljats stödet. Matrundan Österlen var också med och bidrog till förstudien inledningsvis.

Tidsperiod: 9 månader, från februari/mars till oktober 2020.

Budget: 800 000 kronor. 50 procent bekostas av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Resterande medel består framförallt av kostnader för arbetstid.

Projektägare/projektledare: Tomelilla kommun

Kontaktperson och projektledare: Frida Tiberini. frida.tiberini@remove-this.tomelilla.remove-this.se

Projektgrupp:

Jamie White och Joakim Silvandersson, Kåseholms slott

Tomelilla kommun:

Britt-Marie Börjesson, kommundirektör

Helena Berlin, utvecklingschef

Katrin Högborn, kommunikationschef

Johan Holmquist, barn- och utbildningschef

Daniel Jonsgården, näringslivsstrateg
 

Referenspersoner /referensgrupp:

Helena Kurki, Innovationscenter för landsbygden

Håkan Jönsson, Lunds Universitet/Livsmedelsakademin

Elin Petterson, Livsmedelsakademin

Andreas Malmgren/Christer Yrjas, Hushållningssällskapet

Jenny Bergsten, Region Skåne

Jörgen Dehlin, Länsstyrelsen

Karolina Aloisi, NordGen Alnarp

Niklas Karlsson, Rosendals Trädgård

Olof Eriksson, VD/Företagsutvecklare, Coompanion

Lena Ansebo, Föreningen Sesam 

Jens Weibull, Programmet för odlad mångfald (POM), Jordbruksverket

Helena Persson POM, SLU Alnarp