Kan man skapa en plats där odlare och andra matproducenter, matkreatörer, innovatörer, forskare, barn och elever möts för att tillsammans driva och skapa en sund, hållbar utveckling?

Tänk om den platsen är hos oss, här i Tomelilla på Österlen? En del av Skåne där matproduktion finns med i den lokala berättelsen redan i förordet.

Inom projektet 55ºN ska vi genomföra en förstudie kring förutsättningarna att starta upp ett kulinariskt kunskapscenter. Centret ska vara en plats för samarbeten, erfarenhetsutbyten, forskning och klusterverksamheter med fokus på mat och matupplevelser. Vi vill att det ska vara en miljö där nya matidéer tas vidare i form av samarbeten som gynnar en stor bredd av lokala och regionala aktörer, allt ifrån lokala matföretagare och närliggande branscher, till kommunala verksamheter och forsknings- och utvecklingsaktörer. Skulle det till och med väcka globalt intresse, blir ingen gladare än vi.

Målbilden är en innovationshubb för hållbar utveckling och kreativa matnäringar. Hållbarheten, tänker vi, innefattar såväl ekonomiska som sociala aspekter i samklang med de ekologiska.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Det här är vårt bidrag.

 

Förstudien bedrivs i ett samarbete mellan Tomelilla kommun och Kåseholm. Kommunen är projektägare. Förstudien pågår mellan februari och oktober 2020 och delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket.