Inom förstudien kommer vi att undersöka möjligheten för att gå vidare i ett fullskaligt projekt.

Det gör vi genom olika typer av undersökningar och analyser. Bland annat kommer vi med hjälp av studenter vid Lunds universitet att genomföra en näringslivsundersökning.

Vi kommer också att anordna två matevent i syfte att förankra idéerna hos potentiella partners och uppmärksamma utmaningar och möjligheter inom kulinariska verksamheter. Det första evenemanget kommer ha främst ett skånskt och svenskt fokus medan det andra kommer att ha en bredare internationell inriktning.

Följ oss gärna här och på Facebook och Instagram för att se hur vårt arbete går. Vi kommer löpande lägga ut vad som är på gång och resultat av aktiviteter. 

Är du en mataktör och intresserad av att följa och stötta projektet - ta kontakt med oss!
Skriv 55ºN i ämnesraden.

Projektledare, Tomelilla kommun: frida.tiberini@remove-this.tomelilla.remove-this.se
Jamie White, Kåseholms Slott: jamescwhite3@remove-this.gmail.remove-this.com
 

Julhälsning 

Nu når vi snart slutet på detta märkliga år. För några dagar sen fick vi beskedet att slutrapporten till Tillväxtverket har godkänts i sin helhet också, så det känns lite som en tidig julklapp. Vi har undersökt det vi lovade att undersöka, trots hinder längst vägen.

Populärversion av förstudien

Här kommer vår populärversion av förstudien!

Stort tack till Eva Jilkén som har hjälp oss med att sammanfatta den långa rapporten och presentera de viktigaste upptäckterna och slutsatserna i denna 20-sidig populärversion. Den finns på både svenska och engelska nu.

 

Slutsatser och början på något nytt

Väldigt kortfattat är slutsatserna att vi - Kåseholm och Tomelilla kommun - gärna samarbetar i mindre projekt kring många av de frågorna som kommit upp i förstudien. Samtidigt så bedömer vi att det kommer ta lite längre tid att ha en organisation med kapacitet att driva ett kulinariskt kunskapscenter på plats. Men vi tänker långsiktigt och har tagit fram följande förslag på mål för ett center i förstudien:

Övergripandemål: Bidra till ett globalt hållbart matekosystem

Målet kulinariskt kunskapscenter(Kan vara projektmål i ett pilotprojekt):

Utveckla/skapa en plats som aktivt verkar för ett hållbart matekosystem

Delmål (mätbara):

1) Undersök och öka medvetenheten om hur vår mat produceras och konsumeras och dess inverkan på vårt samhälle

2) Öka samarbeten kring lokalt och hållbart producerad mat med hänsyn till sociala och ekonomiska, miljömässiga värden

Vi kommer också fortsättningsvis använda namnet 55ºN, som ett samlat namn för ett kluster av initiativ och pilotprojekt kring mat och hållbarhetsfrågor. Vi tänker oss att arbetet kommer byggas upp bit för bit genom att testa olika samarbetskonstellationer i mindre projekt och vi önskar samarbeta med er som delar vår vision och vilja att bidra till ett globalt hållbart matekosystem och öka medvetenheten om vår mats inverkan på samhällets samt samarbeta kring lokalt och hållbart producerad mat. Läs mer om hur i populärversionen och kontakta gärna oss med egna idéer.

Tack till alla som varit med

Det har varit en lärorik resa och kul att lära känna så många nya intressanta och engagerade människor och förstå det skånska ”matekosystemet” bättre. Jag har personligen lärt mig en massa och har under året både testat att odla kulturarvsfrön från NorGen med mina barn och som konsument olika matkassar med lokalproducerade varor.

Jag vill också passa på att tacka för mig. Jag kommer att arbeta med andra utvecklingsfrågor för Tomelilla och Sjöbo under 2021, men kommer förstås kunna svara på frågor om förstudien och slussa folk vidare till rätt personer framöver också.


Frida, projektledare Förstudie 55ºN

Avslutad förstudie

Nu har vi slutrapporterat till Tillväxtverket enligt deras kriterier och på deras mall (som har vissa begränsningar rent estetiskt).

Avslutande aktiviteter

Vi hade vår andra workshop med skolledningen den 11 september och ett sista lite längre arbetsmöte med arbetsgruppen förstärkt av Helena Kurki från Innovationscenter för Landsbygden som är med i referensgruppen den 22 september. Mötet leddes av Eva Jilkén, som även har granskat förstudiearbetet utifrån hållbarhetsaspekterna och fokus låg hållbarhetsaspekterna samt på att samla alla upptäckter vi gjort under förstudien och utifrån det revidera de förslag på mål och aktiviteter som tidigare formulerats i projektet.

Slutsatser

Väldigt kortfattat är slutsatserna att vi - Kåseholm och Tomelilla kommun - gärna samarbetar i mindre projekt kring många av de frågorna som kommit upp i förstudien men vi bedömer att det kommer ta lite längre tid att ha en organisation med kapacitet att driva ett kulinariskt kunskapscenter på plats. Så vi har tagit fram förslag på mål för ett center i förstudien men tänker oss att det ska byggas upp bit för bit genom att testa olika samarbetskonstellationer i mindre projekt.

Populärversion av förstudien

Vi arbetar även på att ta fram kortare, layoutad version där vi lyfter de viktigaste upptäckterna och slutsatserna. Den kommer att tas fram på både svenska och engelska och beräknas vara klar i mitten av december, så ni kan räkna med den och en liten julhälsning från oss.
 

Frida, projektledare Förstudie 55ºN

 

Samtal om mat på Kåseholm 3 september

Den 3:e september hade vi ett lite mindre Covid-anpassat matevenmang på Kåseholm. Det var god stämning och många intressanta samtal på plats, allt går förstås inte att fånga på film, men vi vill ändå dela med oss av paneldiskussionen med er som inte kunde komma.Trots att vi var en begränsad skara på plats var vi en härlig mix av aktörer - större och mindre matföretag från hela kedjan jord till bord, representanter från föreningar, offentlig sektor och en rad olika forsknings och innovationsaktörer. Malin Wildt-Persson var moderator för dagen och ledde samtalet på engelska.

I panelen satt följande personer:

Panel 1 om kulinariska samarbeten och hållbara matsystem

  • Jamie White, Kåseholm
  • Lisa Abend, Journalist 
  • Måns Nordmark, Vidinge Grönt AB
  • Sara Gelberg, Bonbio

Panel 2 om kunskap och utbildning 

  • Christer Yrjas, Tomelilla Municipality
  • Heather Oldby, Växtvärket
  • Edith Salminan, Gastronome

Två långväga aktörer kunde inte vara med på plats så Charlotte Douglas från Row7 skickade en videohälsning från New York och Klara Palerius & Märta von Essen från Rosendals Trädgård berättade i en video om deras program Lek Odla Väx. 

Vi filmade panelsamtalet och vill gärna dela den med er. 


Fler perspektiv

Vi är nu inne i en avslutande fas där vi strukturerar och sammanställer alla upptäckter och inspel som vi redan fått från våra arbetsgruppsmöten, intervjuer, undersökningar, workshop, studiebesök, referenspersoner och potentiella samarbetspartners. Vi vill förstås vara öppna för fler inspel och idéer men tiden är knapp. Fram till den 13 oktober kan jag ta emot nya tankar efter det behöver vi ”knyta ihop förstudiesäcken” för att bli klar med rapporten till sista oktober. Mejla mig gärna på: frida.tiberini@remove-this.tomelilla.remove-this.se

Frida, projektledare Förstudie 55ºN

Studiebesök på Guldängen

Den 27 augusti besökte jag Guldängens verksamhet i Malmö. Syftet var dubbelt, dels att få inspiration inför den stundande workshopen med skolledningen och dels för att lära känna Växtverket som driver Guldängen och berätta för dem om Förstudie 55 grader nord. Heather Oldby, Guldängens odlingspedagog, var också med i panelsamtalet på matevenemanget på Kåseholm den 3 september.

Guldängen drivs som sagt av den ideella föreningen Växtvärket Malmö som brinner och verkar för barn, hållbara städer, odling och bygglek. Tillsammans med barn skapar och aktiverar föreningen gröna lärmiljöer och mötesplatser i staden och har sedan 2014 genomfört uppskattad verksamhet inom utepedagogik, stadsodling och bygglek. Utöver verksamheten på Guldängen har Växtvärket deltagit med längre och kortare tillfälliga aktiviteter på t.ex. odlingslådor på Folkets Park i Malmö, byggworkshop med barn på Form och Designcenters gård

Om Guldängens Bygg- och odlingslekplats

Guldängen startade 2017, med bidrag från Allmänna arvsfonden, På Guldängen skapas det flera dagar i veckan, nästan hela året runt. Uppemot 7000 barn och unga samt 1600 vuxna har besökt bygglekplatsen sedan 2017. Barnen kommer från hela Malmö och bygger, sågar, spikar, skruvar, gör ritningar, målar, sår frön, grillar, skördar, letar maskar och andra insekter, pysslar och leker på alla möjliga sätt. Under terminerna tar de emot förskolor, skolor och fritids och under loven är det öppet för allmänheten.

På Guldängen arbetar en odlingspedagog och en byggpedagog med barngrupperna tillsammans med deras pedagoger. I föreslår ett tema eller ett upplägg i förväg för pedagogerna i samband med att de bokar in ett besök.

Läs mer om Guldängen här.

 

 

Frida, projektledare Förstudie 55ºN

Möte och studiebesök på Alnarp

Den 21 augusti fick vi äntligen till ett studiebesök och möte på Alnarp. Covid-19 har ju gjort det lite svårare att träffas fysiskt, så vi har avvaktat och skjutit på detta möte flera gånger.

Syftet med studiebesöket och mötet är att lära känna varandras verksamheter och se om det finns grogrund för samarbete och utbyte framöver. Jag, Jamie och Joakim från förstudien togs emot av Jens Weibull från Jordbruksverket och Helena Persson och Ingrid Sarlöv-Herlin från SLU Alnarp i ett rymligt mötesrum. Karolina Aloisi som är forskare på NordGen deltog även via länk.

Läs mer om deras verksamheter här:

Programmet för odlad mångfald (POM)

Nationella Genbanken på Alnarp

SLU Alnarp

NordGen

Vandring genom den Nationella genbankens odlingar

Efter mötet visade Helena Persson och Jens Weibull oss runt på Campus området och särskilt den  Nationella genbanken.

 

Frida, projektledare Förstudie 55ºN

Sommarhälsning och statusuppdatering

Nu är vi lite drygt halvvägs genom förstudien och det är snart dags för även mig att ta lite semester, men innan det vill jag skriva en liten hälsning och berätta om var vi befinner oss i förstudie-projektet.

Detta har vi hunnit med hittills
Trots vissa motgångar och en pågående pandemi, som gjorde att vi fick planera om vissa aktiviteter, så har vi hunnit med en hel del. Vi hann med ett studiebesök i början av mars och har haft tematiska arbetsmöten med fokus på omvärldsanalys, problemanalys och organisationsformer.

Vi har i samarbete med fem internationella studenter i Lund från Matsters of Applied Cultural Analysis gjort en näringslivsundersökning. Syftet var att fånga upp hur matföretagares intresse och behov ser ut. Denna kommer nu att användas för att fånga upp fler röster kring om, vad och vilken typ av matföretag som efterfrågar ett kulinariskt kunskapscenter och vilka användningsområden de ser att det skulle kunna fylla.

Ett första utkast på förstudierapporten, eller delar av rapporten, kommer att dela med olika referenspersoner för att få tillbaka värdefull feedback och fler perspektiv innan vi går vidare i nästa fas av förstudien.

I juni hade vi en första workshop med skolledningen kring deras intresse av att arbeta pedagogiskt med odling och mat med framtidens lantbrukare, kockar och konsumenter. Ytterligare en workshop är planerad i september.

Tyvärr fick vi ställa in vårt planerade matevenemang den 5 maj, men som plåster på såren bjöd vi stället på en vacker presentationsfilm.


Kommande aktiviteter

Studiebesök på Alnarp
Vår A-plan är att besöka NordGen och POM på Alnarp den 21 augusti för att dela erfarenheter och tankar kring kulinariska samarbeten. Som B-plan får vi nöja oss med ett webb-möte.

Matevenemang den 3 September
Vårt planerade matevenemang den 3 september kommer att genomföras, men göras om en del. Vi hade planerat för ett större evenemang och vi har diskuterat olika digitalt alternativ. Nu landat i att bjuda in till ett mindre covid-anpassat evenemang istället. Det är både kortare och med färre deltagare, och anpassat till situationen i en öppen lokal med mycket rymd. Vi planerar också att filma evenemanget så att fler kan ta del av det i efterhand. Alla detaljer är inte satta ännu men det kommer att bjudas på goda diskussioner, kaffe och givetvis utsökt mat.

Fler perspektiv
Vi är nu inne i en spännande fas då vi börjar se lite resultat som vi gärna vill testa på våra referenspersoner och potentiella samarbetspartners. Vi har även blivit kontaktade av en rad olika intressanta och innovativa matföretag och organisationer som är nyfikna på vår förstudie och av samarbete framöver och vi vill ta vara på tillfället och fånga upp deras tankar kring kulinariska samarbeten på ett bra sätt. Detta kommer att göras genom semistrukturerade intervjuer och fysiska eller digitala möten. Hållbarhetsaspekter och internationell samarbeten är fler delar kommer vi att undersöka vidare under september och oktober månad.

 

Med detta vill jag hälsa alla som redan gått på semester en härlig sommar och ni som likt mig kämpar på lite till önskar jag god arbetslust (som dansken säger).

Frida, projektledare Förstudie 55ºN

Ändringar i förstudiesamarbetet 

Mycket denna vår har inte blivit som planerat. Covid har förändrat våra arbetssätt, påverkat vårt samarbete i förstudien och lett till inställda och omställda aktiviteter.  Matrundan Österlen väljer nu att lämnar förstudien i förtid. De upplever att de som organisation inte har fått ut vad de hoppats på från förstudien och har svårt att lägga ner mer tid på den framöver. Det tycker vi förstås är mycket tråkigt. Vi hoppas på fortsatta samtal i förstudien med enskilda medlemmar och andra matföretag istället.

Frida, projektledare Förstudie 55ºN

Studiebesök och workshop med skolledningen

 Den 2 juni var Tomelilla kommuns skolledning på studiebesök på Hammenhögs friskola för att få veta mer om hur de arbetar med sin skolträdgård och Natur- och miljöplan. Vi fick träffa skolans rektor, odlingspedagog och slöjdlärare samt barnen i klass 5 som visade upp skolträdgården. Efter studiebesöket höll förstudien i en workshop om hur Tomelillas skolor och förskolor arbetar med odling, mat och utomhuspedagogik idag och hur de skulle kunna arbeta i framtiden. Idag är det främst Brösarps skola som arbetar aktivt med frågorna i alla åldersgrupper och ytterligare några skolor och förskola beroende på pedagogernas intresse. Diskussionerna ska fördjupas i september och blir ytterligare en pusselbit till förstudien.

Är du en mataktör och intresserad av att följa och stötta projektet - ta kontakt med oss!
Skriv 55ºN i ämnesraden.

Projektledare, Tomelilla kommun: frida.tiberini@remove-this.tomelilla.remove-this.se
Jamie White, Kåseholms Slott: jamescwhite3@remove-this.gmail.remove-this.com
 

Frida, projektledare Förstudie 55ºN

Samarbete med MACA-studenter 

Under våren har förstudien samarbetat med Lunds Universitet och låtit fem internationella studenter på Master of Applied Cultural Analysis undersöka mateföretagares intresse av ett kulinariskt kunskapscenter och samarbete genom att intervjua några av Matrundans medlemsföretag. Deras studie är nu klar och det var många intressanta slutsatser och tankar som studenterna kom med. MACA-studien kommer nu att översättas till svenska och användas som underlag i fortsatta diskussioner under förstudien. En bit av förstudie-pusslet är nu lagt så att säga.

Stort tack till Meltem, Maria, Trine, Fanyi och Siwon för er fina arbete!

Är du en mataktör och intresserad av att följa och stötta projektet - ta kontakt med oss!

Skriv 55ºN i ämnesraden.

Projektledare, Tomelilla kommun: frida.tiberini@tomelilla.se
Jamie White, Kåseholms Slott: jamescwhite3@gmail.com
 

Frida, projektledare Förstudie 55ºN

Film och statusuppdatering från ”Förstudie 55ºN”

Vi kan inte ses men vi vill gärna bjuda på film…

Vi hade tänkt bjuda in till ett större matevenemang den 5 maj för att träffa er mataktörer och prata utveckling, byta idéer och tankar med varandra och presentera våra egna tankar med förstudien. I stället bjuder vi idag på film. 

Se filmen här

Kort uppdatering från projektet

Vi har i dagens läge fått tänka om lite och samarbeta på nya sätt. Bland annat har vi haft webmöten med både redan involverade och nya kontakter. De tänkta och delvis planerade studiebesöken har/kommer att ersättas med tematiska websamtal. Det är förstås inte samma sak alls, men ändå ett sätt att lära sig mer, byta erfarenheter och tankar och lära känna potentiella samarbetspartners. Vi planerar att ha nästa arbetsträff, som är i en mindre grupp, utomhus med gott om avstånd.

Kommande möten och aktiviteter

Just nu planerar vi efter denna tidslinje, men det är möjligt att vi kommer behöva tänka om.

5 maj em: Webmöte preliminär presentation av Näringslivsundersökningen
28 maj: Arbetsmöte planering 3 september på Kåseholm
2 juni: Workshop med skolledning
17 juni: Arbetsmöte fokus aktivitetsplan och hållbarhetsaspekter
Ej satt datum: Arbetsmöte Internationell samverkansanalys
Ej satt datum: Studiebesök, i samband med arbetsmöten + ev. resa till Danmark
3 sep:  Matevenemang 2 på Kåseholm
Sep: Uppföljning samarbete med skolan
Sep+ okt: Avslutsarbete, rapportskrivning

Är du en mataktör och intresserad av att följa och stötta projektet - ta kontakt med oss!

Skriv 55ºN i ämnesraden.

Projektledare, Tomelilla kommun: frida.tiberini@remove-this.tomelilla.remove-this.se
Jamie White, Kåseholms Slott: jamescwhite3@remove-this.gmail.remove-this.com
 

Frida, projektledare Förstudie 55ºN

Påskhälsning och statusuppdatering från ”Förstudie 55ºN”

Detta har vi hunnit med hittills

Vi är igång och har hunnit med en del möten och mycket diskussioner sen starten i februari.

På vårt senaste (fysiska) arbetsmöte i början av mars var vi på besök hos Hushållningssällskapet på Bjärsjölagård och lärde oss mer om deras verksamhet med matfokus och försöksodlingar. Temat var då vår omvärld, pågående matprojekt i Skåne och världen. Vi hann även med att diskutera och workshopa kring vilka problem och behov som vi skulle vilja arbeta djupare med efter förstudien.

Vi har igång ett samarbete med Lunds universitet kring en kulturanalytisk näringslivsundersökning. Fem internationella studenter undersöker och analyserar de behov och möjligheter som våra matföretagare ser. Fem av matrundans företag har deltagit och intervjuats hittills och ytterligare intervjuer är inplanerade. Vi har haft en avstämning med studenterna via weblänk och det ska bli riktigt spännande att se vad de kommer komma fram till, de har ju helt nya ögon på detta.

Lite hinder på vägen

Covid19-pandemin påverkar självklart även vårt förstudieprojekt. Den 5 maj hade vi tänkt bjuda in till ett vårmöte på Kåseholm men tyvärr har vi fått att tänka om.

Just detta att träffas över mat och samtal med människor som har olika perspektiv, de individuella mötena och informella diskussionerna som är så värdefulla, blir svårt att ersätta med någon webblösning.

Vi hoppas istället kunna bjuda in till ett möte den 3 september – så skriv in det i kalendern redan nu.

Kommande möten och aktiviteter

Det blir svårt att genomföra studiebesök i nuläget, olika organisationer har olika policys för resor och möten och våra arbetsgruppsmöten kommer troligen fortsätta som webmöten ett bra tag framåt.

Just nu planerar vi efter denna tidslinje, men det är möjligt att vi kommer behöva tänka om.

14 april: Arbetsmöte fokus organisationsanalys

5 maj em: Webmöte preliminär presentation av Näringslivsundersökningen

28 maj: Arbetsmöte planering 3 september på Kåseholm

2 juni: Workshop med skolledning

17 juni: Arbetsmöte fokus aktivitetsplan och hållbarhetsaspekter

Ej satt datum: Arbetsmöte Internationell samverkansanalys

Ej satt datum: Studiebesök, i samband med arbetsmöten + ev. resa till Danmark

3 sep:  Matevenemang 2 på Kåseholm

Sep: Uppföljning samarbete med skolan

Sep+ okt: Avslutsarbete, rapportskrivning

Avslutningsvis

Kom ihåg att stödja våra lokala företag om ni kan. Många av dem erbjuder anpassade tjänster så som picknickkorgar att åtnjuta i naturen, take away eller möjligheten att beställa en kasse läckerheter som du kan hämta utanför butiken.

Jag vill passa på att önska er en glad påsk!

Frida, projektledare Förstudie 55ºN