55ºN

Förstudie för kulinariskt kunskapscenter i Tomelilla på Österlen

Förstudien bedrevs i ett samarbete mellan Tomelilla kommun och Kåseholm. Kommunen var projektägare. Förstudien pågick mellan februari och oktober 2020 och delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket.

Syfte och mål

Syftet med ”Förstudie 55 grader nord” har varit att utreda förutsättningarna att starta ett kulinariskt kunskapscenter i Skåne samt undersöka potentialen för fler samarbeten kring mat och dryck i området omkring Tomelilla kommun. Studien avsåg också förbereda deltagande partners, strategiskt avgränsa området samt identifiera nästa steg i processen.

Förstudien

Förstudiefakta

Här hittar du fakta om vår förstudie - allt från budget till vilka vi är.