Kyrkor & kloster

Lyssna

Listan nedan hämtas från vår turistwebb.
Klicka på länkarna (rubrikerna) för att läsa mer, få kontaktinformation, karta med mera. Ni slussas då till mer information på www.visittomelilla.se

Kyrkor | De äldsta delarna av den tornlösa kyrkan härstammar från tidig medeltid.

Benestads kyrka

Kyrkor, Sevärdheter/besöksmål | Ursprungligen från 1100-talet, utbyggd 1868. En av fyra kyrkor i Skåne som är byggd med rundtorn.

Bollerups kyrka

Kyrkor | Ursprungligen helgad åt S:ta Gertrud och förmodligen uppförd på 1200-talet. Dopfunt från 1200-talet. Omfattande förändringar på 1800-talet.

Eljaröds kyrka

Kyrkor | Ursprungligen uppförd på 1100-talet i romansk stil. Väl bevarad medeltida karaktär. Kyrkan är helgad åt aposteln Petrus och kallades tidigare S:T Petri kyrka.

Fågeltofta kyrka

Kyrkor | Ursprungligen uppförd på 1870-talet. Den medeltida dopfunten, Carl XI:s namnchiffer och svenska riksvapnet, skuret i trä, finns bevarat från den gamla kyrkan.

Kverrestads kyrka

Kyrkor | Kyrkan uppfördes ca 1250, och övergavs på 1600-talet. Används under sommaren till gudstjänster, dop och vigsel. Minneslund.

Nedraby kyrkoruin

Kyrkor | Ursprungligen uppförd 1862, med romanska stildrag. I kyrkan återfinns bl a ett triumfkrucifix från 1200-talet.

Onslunda kyrka

Kyrkor | Ursprungligen uppförd på 1200-talet. Västtornet från 1400-talet. Kalkmålningar från 1300-talet. Dopfunt från medeltiden. Predikstol från medeltiden.

Ramsåsa kyrka

Kyrkor | Ursprungligen uppförd 1867.

Smedstorps kyrka

Kyrkor | Omfattande ombyggnad 1869. Dopfunt från medeltiden finns bevarad. Altartavla av kyrkokonstnären Pehr Hörberg.

Spjutstorps kyrka

Kyrkor | Ursprungligen uppförd 1908 som begravningskapell.

Tomelilla kyrka

Kyrkor | Ursprungligen uppförd på 1100-talet. Ombyggd 1598.

Tosterups kyrka

Kyrkor | Ursprungligen uppförd 1880 i nyromansk stil. Från den gamla rivna kyrkan återfinns en dopfunt från 1100-talet och ett triumfkrucifix från 1200-talet.

Tranås kyrka

Kyrkor | Ursprungligen uppförd 1868, då den medeltida kyrkan revs. Dopfunt från 1160 huggen av Trydemästaren Magister Majestatis. Predikstol och altare från 1600-talet.

Tryde kyrka

Kyrkor | Ursprungligen uppförd på 1100-talet enligt romansk förebild. Valven tillkom på 1400-talet, när kyrkan byggdes om. Medeltida målningar i valven.

Ullstorps kyrka

Kyrkor | Kyrkan nämns som en av nordens äldsta. På grund av byggnadssättet och stil har man sagt att den härstammar från tidigare medeltiden. Rikt snidade inventarier från tidigt 1600-tal.

Östra Ingelstads kyrka

Kyrkor | Ursprungligen uppförd under medeltiden. Delar av kyrkan dateras till 1100-talet. Välbevarade romanska målningar.

Övraby kyrka