Fritiden - LSS

Lyssna

Vi arbetar för att ge dig möjligheter till stimulerande fritids - och kulturupplevelser

Att ha något meningsfullt att göra på sin fritid, att vara aktiv, att ingå i ett socialt sammanhang med andra människor, är för många av oss viktigt för att må bra och uppleva välbefinnande. Inom LSS-verksamheten arbetar vi för att ge dig möjligheter till detta.

Som grund för för verksamhet är det anpassade fritidsprogrammet. Programmet utkommer vid fyra tillfällen per år och innehåller aktivitetsformer som musik, dansfester, idrott, utflykter och naturupplevelser. Fritidsprogrammets utbud kan ses som ett komplement till andra aktiviteter inom kultur och fritid som finns i samhället.

Har du förslag på aktiviteter som du tycker ska ingå i fritidsprogrammet, är du välkommen att ta kontakt med fritidskonsulenten.

Vi arbetar ständigt för att utveckla fritidsutbud och skapa aktiviteter som passar alla.

Utöver fritidsprogrammet finns idag olika mötesplatser:

Café Soffta

En gång i veckan, på måndagar träffas vi på fritidsgården Sofftas lokaler kl: 18.00-20.00. Ni som vill, samlas kring en gemensam aktivitet för kvällen som vi tillsammans har utformat efter intresse. Exempel på programpunkt kan vara musikunderhållning, bingo, karaoke. Därefter erbjuds sällskapsspel, biljard, fika, TV-spel mm. Det finns möjlighet att köpa enklare maträtter. På sommaren är vi utomhus.