Gräva, schakta - Tillstånd

Lyssna

För att få gräva i allmän mark krävs tillstånd. Tillstånd söks genom att fylla i blanketten för ansökan om grävningstillstånd och skicka in den till Tomelilla kommun.
Grävning och återställning ska utföras enligt kommunens angivelser.

NamnE-tjänstBlankett
Ansökan om grävningstillstånde-tjänst utan inloggning
Ansökan om nyttjande av offentlig mark (lämnas till polismyndigheten) blankett (pdf)
Ansökan om tillfällig försäljning/torghandelblankett (pdf)

Tillstånd för nyttjande av offentlig mark:

Ansökan om utnyttjande av offentlig mark lämnas alltid till polismyndigheten.  Gatukontoret fungerar som remissinstans åt polismyndigheten vid upplåtelse av offentlig plats för olika ändamål.

Det finns många tillfällen då man måste söka tillstånd för att få utnyttja offentlig mark, såsom för:

 • Avfallscontainer 
 • Byggnadsställning 
 • Inplankning 
 • Skylift 
 • Tillfällig försäljning 
 • Uteserveringar - Riktlinjer för uteservering
 • Försäljningsstånd 
 • Varuvisning 
 • Kiosker 
 • Offfentliga tillställningar som kräver markdisposition
 • Skyltning 


Ansökningsavgift:
Observera att polismyndigheten tar ut ansökningsavgift för att behandla Din ansökan och kommunen markhyra för den plats Du får disponera.

För hantering inom 2 veckor krävs en tydlig ritning på vilken yta det berör och antal m2. Vid ofullständig ansökan kommer det krävas in komplettering vilket förlänger handläggningstiden.

Kolla innan du gräver!

Undvik avgrävningar genom att skapa ett konto och ställ fråga i Ledningskollen.se