Renhållning och snöröjning

Lyssna

Ansvar för renhållning och röjning

Kommunen ansvarar för renhållning och snöröjning av kommunala körbanor, torg, parkeringsplatser samt gång- och cykelstråk men även fastighetsägare har ett ansvar.

Ett rent och snyggt Tomelilla är glädjande för alla som vistas i kommunen. Vi arbetar dagligen för det, men vi behöver din hjälp. Om alla ser till att skräpet i fickorna hamnar där det hör hemma, i papperskorgarna, och inte på trottoarer, körbanor, torg och buskage, blir det mycket trevligare — och renare.