Bredband och IT

Lyssna

Bredband

Bredbandskommunikation i form av fibernät är under utbyggnad i kommunen. Utbyggnaden i hela kommunen är uppdelad i två hälfter, dels i orter med över 200 invånare, dels i ”övrig landsbygd”. Den första etappen av utbyggnaden i ”övrig landsbygd” påbörjades i juni 2014 och var klar under våren 2015. Utbyggnaden omfattade cirka 200 hushåll i Benestad, Övraby, en del av Ullstorp och Lönhult sommarby.  Till utbyggnaden i ”övrig landsbygd” utgick statligt stöd. 

Fiber för landsbygd och tätort

 

Tomelilla Kommun vill att så många som möjligt på kommunens landsbygd ska ha fiberbredband år 2020. Därför har kommunen sökt nya stödmedel hos Länsstyrelsen.

Kommunen har lämnat in ytterligare ansökningar om statligt bidrag. Vi vet inte om, eller när Jordbruksverket kommer att dela ut mer stödmedel till fiberutbyggnad till de olika delarna av landet.
På Jordbruksverkets hemsidan finns detaljerad information om bredbandsstödet.