Nyhet

Lyssna

Österlenhems hyror är inte klara!

Enligt Ystads Allehanda idag är hyrorna för Österlenhem klara. Men bolaget har inte inlett förhandlingarna ännu!

Det är först den 26 januari som förhandling kommer att ske med hyresgästföreningen. Så med andra ord finns det ingen överenskommelse. Däremot tror vi att det är de privata hyresägarna som gjort upp om en höjning för 2018.

Det har även gått att läsa att Österlenhem har lagt sig på en av de högsta hyreshöjningarna i regionen. Inte heller detta är sant. De kommunala bolagen i grannkommunerna Sjöbo, Simrishamn och Ystad har alla haft något högre yrkanden.

Österlenhem har begärt att få höja hyrorna från 1 april 2018 med 2,7 %. Det handlar om att få teckning för de kostnadsökningar som sker och för en normalstor trea innebär det en kostnadsökning på runt 155 kr per månad. Bolaget har under de senaste åren satsat stora pengar på underhåll och investeringar och ambitionen är fortsatt hög de närmsta åren.