Nyheter

Lyssna

Inbjudan till företagarfrukost

Frukostmöte på tema ”bilden av Tomelilla”

Bilden av Tomelilla är den bild som invånare, besökare och omvärld har av vår kommun. Och med kommun menar...

Läs mer

Information inför valborgsfirandet

Söndagen den 30 april är det dags för valborgsfirande. Vi har samlat information om var du kan åka och titta på majbål samt vad du ska tänka på om du...

Läs mer

Tydligare styrning och uppföljning av öppenvården inom IFO

En tydligare styrning och uppföljning, kartläggning och analys av framtida behov och ett aktivt arbete för att förbättra arbetsklimatet, det är de...

Läs mer

Ladda din elbil i Tomelilla kommun

Nu kan du börja ta del av kommunens satsning på laddplatser för elbilar.
Den mest effektiva snabbladdaren finns strategiskt placerad i...

Läs mer

Välkomna till festlig "Kick On"

- Besöksnäringsträff Skåne sydost i Ystad Arena.

Onsdagen den 10 maj kl. 15.00 - 17.30 
Bubbel och snittar, mingel och nätverkande med kollegor,...

Läs mer

Näringslivsfrukost den 25/4

Den 25/4 bjuder Tomelilla kommun och näringslivsstrateg Daniel Jonsgården till frukostpå Tryde 1303. Frukosten kommer att fokusera på mötet mellan...

Läs mer

Mjuka frågor och tuffa beslut i Familjenämnden

Frågor om styrning av flyktingmottagande, hvb-hem, social omsorg och skolfrågor – alla dessa hamnar i Tomelilla kommuns politiska organisation i...

Läs mer

Ansök om medel ur Inga och Per-Anders Olofssons stiftelse

Stiftelsen firar 10 år och delar 2017 ut uppemot hela 100 000 kronor. Välkomna att söka är föreningar, organisationer och personer som verkar för att...

Läs mer

Tomelilla beviljat drygt 7 miljoner i bredbandsstöd!

I dag har Länsstyrelsen Skåne fattat beslut om nya stöd till bredbandsutbyggnad. 117 miljoner kronor investeras i nio projekt runt om i Skåne. 

Glädj...

Läs mer

Småföretagen är viktiga för den kommunala ekonomin

Småföretagens anställda står för de sammantaget största skatteintäkterna till landets kommuner.

Som grupp bidrar de mer till välfärden än de grupper...

Läs mer