Nyhet

Lyssna

Välkommen till medborgardialog!

Träffa representanter från  polisen och kommunen på Kulturhuset.

Tid: 3:e och 4:e april mellan klockan 16-18.30.

Dialogen syftar till att våra medborgare ska känna delaktighet och trygghet. Rsultatet av dialogen ska utgöra ett av flera underlag när det sedan ska fattas beslut i olika frågor. Resultatet av dialogen ska också beaktas när det gäller styrning och verksamhetsinriktning.

Alla är välkomna att lämna synpunkter, framföra önskemål och diskutera.