Nyhet

Lyssna

Trafikomläggning på Torget i Tomelilla sommaren 2017

Sommaren närmar sig med stormsteg, och vi kommer att lägga om trafiken på Torget i början av juni.
Hela torget inom det grönmarkerade området kommer att göras om till gångfartsområde. Parkering kommer endast vara tillåten på markerade P-platser.

Trafikomläggningen träder i kraft lördagen den 10 juni kl 00.00 och gäller till 1 oktober kl 24:00.

Gångfartsomreåde innebär att du som kör bil, gör det på fotgängarnas villkor. Hastigheten är begränsad till gånghastighet under perioden. Fotgängare och andra oskyddade trafikanter har företräde på hela Torget