Nyhet

Lyssna

Till dig som reser med Skånetrafiken Serviceresor

Den 1 februari börjar nya serviceresefordon rulla på de skånska vägarna. Av de 347 bilar som i dag kör färdtjänst- och sjukresor runtom i Skåne, byts 182 ut. Som resenär innebär det här att du reser precis som vanligt, men kan komma att träffa nya förare.

Anledningen till att Skånetrafiken byter ut en del fordon är att avtal löper ut och nya trafikföretag
upphandlats. Precis som tidigare är fordonen anpassade efter dina individuella behov och du reser även fortsättningsvis på precis samma sätt som nu. Skillnaden är att det från den 1 februari kan bli aktuellt med nya förare.

Förarna finns där för att tillgodose dina behov och se till att resan blir trygg och säker. Samtliga nya förare har genomgått förarcertifiering hos Skånetrafiken. Utbildningsmaterialet är branschgemensamt och framtaget av Svensk Kollektivtrafik tillsammans med bland annat Skånetrafiken. Detta för att säkerställa att förarna har rätt kompetens och ger dig rätt bemötande.

Du som rutinerad färdtjänstresenärer kan säkert bidra till att de förare som är nya, ännu snabbare ska komma in i sin roll. Här gäller det alltså att ge varandra lite tid och tålamod i början samt ge de nya förarna möjlighet att lära känna just dig.

Välkommen att höra av dig till Skånetrafiken Serviceresor med frågor!
Telefon: 0771 77 44 33