Nyhet

Lyssna
  • Kostchef Ingela Dejenfelt föreläser om österlenmodellen

Österlenmodellen presenterad i Stockholm

Allt fler kommuner börjar se nyttan av samordnad varudistribution. Tomelilla var tillsammans med Ystad och Simrishamn en av föregångskommunerna och införde detta redan 2013  Idag talar kommunens kostchef Ingela Dejenfelt på en nationell konferens i Stockholm om detta. Konferensen har samlat 100 deltagare från 35 olika kommuner.

Kommuner gör varje år mängder av inköp som transporteras från leverantören ut till den kommunala verksamheten. Det stora antalet transporter bidrar till 

luftföroreningar t.ex. CO2-utsläpp, buller och en ökad trafikering runt känsliga enheter som exempelvis skolor och förskolor.

-Vi ser nyttan och sambandet med e-handel och samordnad varudistribution. Tillsammans blir det en helhet som gynnar såväl kommunen som samhället i stort, säger Ingela Dejenfelt.

Det ligger därför i kommunernas intresse att dessa transporter sker så effektivt och miljövänligt som möjligt. Genom att ta kontroll över delar av transportflödet och samlasta leveranser via en central har kommuner möjlighet att minska antalet leveranser och effektivisera logistiken.

Österlenkommunerna var visserligen inte först med detta, ett par kommuner startade ett par år innan, men gick ändå före genom att införa det som numera kallas österlenmodellen. Det går ut på att kommunerna inte bara samordnar transporterna utan även själva sköter distribution och ruttplanering.

Förutom logistiska fördelar har den samordnade varudistributionen visat sig gynna mindre lokala företag som inte har resurser att leverera till många adresser. Med det här systemet levererar de alla kommunens beställningar till ett enda ställe.