Nyhet

Lyssna

Information från Skånetrafiken

Tryckta tidtabeller försvinner i december
Efter flera år av minskad upplaga har det beslutats att Skånetrafiken inte ska tryckas några tidtabeller till tidtabellsskiftet i december.

  • Istället kommer vi främst att hänvisa till våra digitala kanaler.
  • De kunder som vill ha en fysisk tidtabell kan antingen skriva ut en egen från hemsidan eller beställa och få den hemskickad. Funktionen för beställning kommer att finnas på Skånetrafikens hemsida.
  • Den som inte har tillgång till en dator kan ringa till Skånetrafikens kundtjänst eller besöka ett kundcenter för att få hjälp att beställa.
  • De tidtabellsanslag som sitter på våra hållplatser påverkas inte av den här förändringen utan finns kvar som vanligt. Inte heller tjänstetidtabellen för tåg påverkas.

Vad säger vi till kunder som undrar?

  • Vi har tryckt färre tidtabeller de senaste åren eftersom vi har sett att efterfrågan har minskat. Uppdaterade tider finns alltid på Skånetrafikens hemsida och i våra appar.
  • Vill du ha en utskriven tidtabell kan du själv skriva ut via vår hemsida eller beställa en och få den hemskickad. Behöver du hjälp kan du alltid kontakta vår kundtjänst eller besöka ett kundcenter.
  • Skånetrafiken ska vara ett hållbart alternativ och genom att sluta trycka tidtabeller sparar vi på både papper och transporter vilket gynnar miljön. Dessutom är det en ekonomisk besparing och ett sätt för oss att hushålla med våra resurser.