Nyhet

Lyssna

Försvarsmakten övar i vårt närområde

För att öka den militära förmågan kommer två försvarsmaktsövningar att genomföras under september. NOCO 17 och Aurora 17.

 I Skåne är det främst östra delarna och östra kusten som berörs, men det förekommer även trupp-transporter från Malmö till övningsområdena.
Det kan därför förekomma störningar för ordinarie trafik vid enstaka tillfällen. Buller från flygaktivitet och lågt flygande flygfarkoster kan förekomma i delar av länet. Hemvärn och bevakningsförband kan förekomma och både svensk och utländsk militär kan vara synlig i länet.

Se mer kring övningarna på länsstyrelsens sida.