Bilden av Tomelilla

Lyssna

Under våren 2017 drar Tomelilla kommun igång ett arbete kring bilden av Tomelilla.

Bilden av Tomelilla är den bild som invånare, besökare och omvärld har av vår kommun. Och med kommun menar vi i det här sammanhanget den geografiska platsen som finns inom kommungränserna, och alltså inte själva kommunförvaltningen.

Under vår, sommar och tidig höst 2017 kommer invånare, föreningar och företag att bjudas in att på olika sätt bidra med idéer om vad som är Tomelillas styrkeområden och vilken bild vi vill visa för omvärlden. Det är otroligt viktigt att den bild vi visar är ärlig och väl förankrad hos oss som lever och arbetar i Tomelilla. Därför ser vi gärna att så många som möjligt deltar i arbetet.

Om du har frågor om arbetet kring bilden av Tomelilla är du välkommen att höra av dig till:
Helene Grafman, kommunikationschef och varumärkesansvarig
E-post: helene.grafman@remove-this.tomelilla.se
Telefon: 0417-18230

Varumärkesundersökning för Tomelilla och Österlen

I december 2016 gjorde Demoskop, på uppdrag av Tomelilla kommun, en undersökning av vilken bild människor i Skåne och Sverige har av Tomelilla och Österlen.
Undersökningen ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med bilden av Tomelilla.

Här finns hela undersökningen i sin helhet som pdf-fil. Du kan även själv bläddra dig igenom den nedan genom att först klicka på en bild.