Föreningar och föreningsliv

Lyssna

Föreningslivet - grundpelaren i kommunens fritidsverksamhet

I Kultur och fritids föreningsregister finns cirka 170 föreningar registrerade, med vilka vi har ett mycket gott samarbete.

Kultur och fritid ställer lokaler och kontanta bidrag till förfogande och föreningarna svarar för aktiviteterna.

I vår kommun finns ett mycket stort utbud av föreningsaktiviteter. 

Kultur och fritid och föreningarna samarbetar ofta i samband med kampanjer, arrangemang och friskvård. Fint prov på samarrangemang är Riksmarschen till förmån för Cancerfonden. 

Föreningsregister

Sök i vårt föreningsregister med cirka 170 föreningar.