Trafik och gator

Lyssna

Underhåll av gator belysning med mera

På de här sidorna får du information om gatuarbeten, väghållning,belysning, parkering och kollektivtrafik. Här får du även reda på hur du gör en felanmälan och hur du söker tillstånd för grävning och schaktning.

Pågående och aktuella gatuarbeten ser finns under nyheter på sidan Trafik och Infrastruktur

Kontakta oss

Gatuchef
Peter Svensson
0417-182 94
peter.svensson@remove-this.tomelilla.se

Planeringsingenjör
Håkan Berggren
0417-183 13
hakan.berggren@remove-this.tomelilla.se

Tankställen för fordonsgas

Alla Sveriges tankställen för fordonsgas