• 6/12 - 1/2

    Hertha Hillfon - ett arv att förvalta

  • 18/10 - 30/11

    Rune Hagberg, Henri Michaux ”I-HUA”- ett penseldrag