Näringsliv & arbete

Ett aktivt näringsliv

Med 13 000 invånare och 2 000 registrerade företag är Tomelilla rikt på företagare inom främst jordbruk, turism, handel och bygg.

Våra större företag är Österlenmejerier, Bo Ohlsson, Ingelsta Kalkon, Erikssons Åkeri, Bollerups Lantbruksinstitut, Swegon, Presona, Michelsens Bil och Otto Olssons Bil.

Företagsnytt i Tomelilla kommun

Kontakta oss

Tomelilla kommun
0417-180 00
kommun@remove-this.tomelilla.se

Näringslivschef
Anne-Line Scheele
070-995 82 51
anne-line.scheele@remove-this.tomelilla.se

Näringslivschefen verkar för att förbättra och förenkla företagarnas villkor i Tomelilla kommun. Hon representerar kommunen i lokala, regionala och nationella företagarfrågor.

Företagslots
Monika Jingmond
070-995 83 07
monika.jingmond@remove-this.tomelilla.se

Lotsen arbetar för att underlätta och förenkla för medborgare och företag när de gäller frågor som rör kommunala ansvarsfrågor, tillstånd eller bygglov.
Om lotsen inte kan svara på frågorna direkt kan hon ändå lotsa till rätt förvaltning och person eller återkomma med svar.