Utbildning & barnomsorg

Förskolorna och skolorna i Tomelilla kommun står för en helhetssyn och vill ge alla barn och ungdomar goda uppväxtvillkor och lika möjligheter till utveckling, inlärning och utbildning.

I kommunen finns det 11 förskolor varav hälften är kommunala och hälften drivs i enskild regi. 

Vi kan erbjuda dig profilklasser både i skolår 4-6 och 7-9.

Gymnasiet studerar du genom Sydskånska gymnasieförbundet som har ett stort programutbud.

Aktuellt