Bygga, bo & miljö

Från den 1 juli 2013 måste kontrollansvariga vara certifierade!

Den 1 juli 2013 måste alla kontrollansvariga vara certifierade, enligt plan- och bygglagen. Om det inte finns någon certifierad kontrollansvarig att tillgå kan byggnadsnämnden i flertalet fall inte besluta om bygglov.

Läs mer om de nya reglerna på Boverkets hemsida.

Läs på Boverkets hemsida om du behöver en kontrollansvarig för att bygga eller riva

Här hittar du information om hur du söker bostad, ansöker om tomtmark, vad som gäller när du vill bygga och hur du kan leva och bo miljövänligt.

Kontakta oss

Tomelilla kommun
0417-180 00
kommun@remove-this.tomelilla.se

Felanmälan vatten och avlopp

Dagtid: 0417-182 96      

Övrig tid: 040-676 90 85     

Miljöförbundet

Miljö-, hälso-, och livsmedelstillsyn hanteras av Ystad-Österlensregionens miljöförbund.

Gladanleden 2C
273 35 Tomelilla
Telefon: 0417-57 35 00
e-post:exp@ystadosterlenmiljo.se 

www.ystadosterlenmiljo.se