Energi

Lyssna

Tomelilla kommun arbetar aktivt med energi- och klimatfrågor;

  • en energi- och klimatrådgivare finns tillgänglig för alla för att ge information och svara på frågor om energi.

  • en Energi- och klimatstrategi samt en Energieffektiviseringsstrategi har tagits fram för Tomelilla kommun. Detta innebär att kommunen har satt upp mål och arbetar med åtgärder för att effektivisera energianvändningen, att öka andelen förnybar energi och minska utsläppen av växthusgaser.

  • Tomelilla kommun har antagit utmaningen 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020. Detta innebär att vi aktivt arbetar för; ingen fossil energianvändning i byggnader, inget fossilt bränsle i transporter, ingen användning av fossil el.

Kontakta oss

Energi- och Klimatrådgivare
Paula Björk
Energikontoret Skåne
0728-854941
paula.bjork@remove-this.kfsk.se

Miljöstrateg
Ida Abrahamsson
0417 - 181 26
ida.abrahamsson@remove-this.tomelilla.se