13 286

Invånare i kommunen.
2025 siktar vi på 14 000!

38

Antalet naturområden i kommunens naturvårdsprogram.

96 %

Medborgare som är nöjda med vårt bemötande via telefon.

4,1

Antalet barn per personal i kommunens förskolor.